Loading...
Home2019-04-09T09:31:42+00:00

Zo mooi: een perfect ontworpen en aangelegde tuin, een optimale vorm van (toegepaste)  kunst. Maar in tegenstelling tot “echte” kunst, waar u alleen met zijden handschoenen aan mag komen, vraagt uw tuin om strakke, gedisciplieerde begeleiding en onderhoud.

De natuur is weerbarstig, het vormenspel verdwijnt bij niet professioneel onderhoud binnen enkele jaren en de “kunst”, het oorspronkelijke ontwerp, is al snel verdwenen. Van E teren Hoveniers beschermt uw tuinontwerp, operationeel en conceptueel, tot in de finesse. En laat u optimaal genieten van uw unieke tuin.

Kennis. Systeem. Discipline. En absolute transparantie.

WIE WIJ ZIJN

Van Elteren Hoveniers opereert sinds ongeveer 20 jaar vanuit Nijkerkerveen. Klein begonnen, lokaal/regionaal opererend, maar in de loop van de jaren groeiend naar grotere projecten en qua opdrachtgevers opschuivend naar Amersfoort en het Gooi. Een belangrijke mijlpaal in het bestaan was het zo’n 10 jaar geleden overnemen van Meker Tuinen, een hoveniersbedrijf uit Naarden.

Deze werkwijze, de specialisatie op professioneel projectonderhoud en de permanente kruisbestuiving tussen de twee bedrijven heeft Van Elteren Hoveniers gemaakt tot de top van de Nederlandse gespecialiseerde onderhoudsbedrijven. Opdrachtgevers van Van Elteren Hoveniers kunnen daarbij te allen tijde gebruikmaken van de diensten van Meker Tuinen op het gebied van ontwerp en advies.

ONS SPECIALISME:

ONDERHOUD VAN GROTE PROJECTEN TOT IN DE FINESSE, VANUIT RESPECT VOOR HET ONTWERP.

Natuurlijk: we nemen alle zorg over de tuin van u over. In de praktijk betekent dit primair dat we het totale ontwerp begrijpen. Dat we de vormen en structuur respecteren. En die volgen we, die koesteren we.
Maar daarna is het gewoon professionalisme: we weten wat er wanneer moet gebeuren. En dat doen we. Optimaal, professioneel, secuur, maar altijd in dienst van het ontwerp.

Op basis van het gebied waarin wij opereren en het type opdrachtgevers dat we als bedrijf aantrekken, zijn wij met name gespecialiseerd in het gecompliceerde onderhoud van grotere tuinen, waarbij veel meer komt kijken dan de “kleine klussen”, die horen bij het onderhoud van iedere tuin. Zaken als vormsnoeien, het snoeien van grote bomen, zorgen voor extra voeding voor planten en heesters, aanpassen van irrigatiesystemen, vormsnoeien zijn werkzaamheden die bij ons standaard worden uitgevoerd. En alles gebeurt door onze eigen mensen, met alle denkbare eigen machines, gereedschap en apparatuur.

Dit alles maakt van Elteren Hoveniers tot een voor Nederland unieke onderhoudshovenier, die zonder enige terughoudendheid het totale management van de tuin van u overneemt. Met plezier en liefde voor het vak.

DE ONDERHOUDSJAARKALENDER,
MAATWERK OP IEDER PROJECT

Op basis van onze onderhoudsinventarisatie stellen wij een strakke jaarkalender samen waarin per week, per maand en dus op jaarbasis alle werkzaamheden worden geïnventariseerd. Automatisch leidt dit tot een berekening van uren en materialen die door het hele jaar noodzakelijk zijn om optimaal onderhoud te kunnen garanderen. En dat leidt op zijn beurt tot een onderbouwde en transparante offerte, in de vorm van uw eigen jaarkalender.

Deze offerte wordt met u besproken en u krijgt alle gelegenheid om daar uw eige visie en commentaar aan toe te voegen. Zijn er zaken die u zelf wilt doen? Zeg het maar, dan houden we daar rekening mee.

Vervolgens brengen wij u in contact met het vaste team, dat door het jaar heen deze werkzaamheden voor u gaat uitvoeren en waarmee u bespreekt wat uw voorkeuren zijn voor werktijden en –dagen, waardoor zij u zo min mogelijk lastigvallen met vreemde mensen op uw erf.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

TRANSPARANT,
DUIDELIJKHEID

Wij doen er alles aan om voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken wat u krijgt voor uw (overeengekomen) honorering. Als u iets niet begrijpt, leggen we het uit. Bij practisch alle opdrachtgevers heeft dit geleid tot het werken vanuit een jaarbedrag, dat eenvoudig wordt opgesplitst in 12 gelijke maandbedragen. Dat maakt het voor ieder simpel en eenvoudig in de praktijk.

U weet dus vooraf exact waar u aan toe bent.

Desondanks is het mogelijk dat in de praktijk blijkt dat er óf aanvullende werkzaamheden zouden moeten plaatsvinden, veroorzaakt door externe oorzaken, of dat u zelf graag wilt dat er iets extra’s moet worden gedaan. 

Wanneer u  zelf graag wilt dat er iets extra’s wordt gedaan, kunt u dit communiceren via de voorman die uw tuin onderhoudt of u neemt direct contact op met uw projectmanager bij Van Elteren Hoveniers in Nijkerkerveen. In beide gevallen zal dit verzoek leiden tot mondeling overleg, een voorstel van onze kant en een heldere aanvullende offerte. Na schriftelijk akkoord worden deze werkzaamheden optimaal uitgevoerd.

Onze aanpak is erop gericht om altijd transparant en vanuit duidelijkheid aan beide kanten te werken, zowel operationeel als financieel. Op dat gebied moeten financiële verrassingen achteraf altijd voorkomen worden.

Centraal staat: altijd zullen wij er alles aan doen om een opdrachtgever optimaal te bedienen, of dit nu operationeel, technisch, financieel of door middel van advies is.
Vóór alles willen wij duidelijkheid voor onze klanten: u weet wat wij doen, wanneer we dat doen, tegen welke kosten, op welke manier we additionele werkzaamheden uitvoeren, op welke manier wij daarover met elkaar afspraken maken.
Wij weten dat het voor u prettig is om te weten wie er in uw eigen tuin aan het werk zijn en wanneer dat gebeurt. Dat betekent dat wij er altijd naar streven een vast team al het werk te laten doen op die momenten die uw voorkeur hebben.

Permanent staan er tot uw beschikking een vast onderhoudsteam plus een projectmanager in Nijkerkerveen, die alles weet van wat er in en met uw tuin gebeurt en die verantwoordelijk is voor de organisatie, planning, de financiële kant en eventuele extra werkzaamheden.

Onze interne overtuiging: Uw tuin verdient zorg en zekerheid en daar zorgen wij graag voor.

ONZE UITGANGSPUNTEN

CONTACT

Ik geef toestemming dat Elteren mijn gegevens verwerkt.